ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

kich hoat Acc #1284 - Shop Liên Quân
mua acc1284

250,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 17

Vàng:

Điểm ngọc: 79

Bạch Kim

kich hoat Acc #1283 - Shop Liên Quân
mua acc1283

250,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 16

Vàng:

Điểm ngọc: 70

Kim Cương

kich hoat Acc #1281 - Shop Liên Quân
mua acc1281

250,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 21

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #1264 - Shop Liên Quân
mua acc1264

250,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 20

Vàng: 2000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh