Mua Acc Liên Quân Acc #975 - Cao Thủ

 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ
 • img champ

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

kich hoat Acc #1323 - Shop Liên Quân
mua acc1323

200,000đ

Tướng: 24

Trang phục: 13

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #1314 - Shop Liên Quân
mua acc1314

200,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 15

Vàng:

Điểm ngọc: 61

Bạch Kim

kich hoat Acc #1305 - Shop Liên Quân
mua acc1305

200,000đ

Tướng: 24

Trang phục: 20

Vàng:

Điểm ngọc: 74

Kim Cương

kich hoat Acc #1304 - Shop Liên Quân
mua acc1304

200,000đ

Tướng: 24

Trang phục: 19

Vàng:

Điểm ngọc: 82

Bạch Kim