Mua Acc Liên Quân Acc #970 - Tinh Anh

  • img champ
  • img champ
  • img champ
  • img champ
  • img champ
  • img champ

ACC CÙNG ĐƠN GIÁ

kich hoat Acc #983 - Shop Liên Quân
mua acc983

100,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 45

Vàng: 1000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #973 - Tulen Thiên Kiếm
mua acc973

100,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 47

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #971 - Tân Nguyệt Mị Ly
mua acc971

100,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 34

Vàng: 1200

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #970 - Tel'Annas Thiên Sứ
mua acc970

100,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 22

Vàng: 800

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh