lien quan random 6k
lien quan random 50k
lien quan 100k
mo hom quan huy lien quan
khong kich hoat Acc #971 - Tân Nguyệt Mị Ly
mua acc971

100,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 34

Vàng: 1200

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #983 - Shop Liên Quân
mua acc983

100,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 45

Vàng: 1000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #973 - Tulen Thiên Kiếm
mua acc973

100,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 47

Vàng: 200

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #984 - Shop Liên Quân
mua acc984

80,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 38

Vàng: 4000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #966 - Ngộ Không Siêu Việt
mua acc966

70,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 27

Vàng: 401

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #986 - Shop Liên Quân
mua acc986

60,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 33

Vàng: 2000

Điểm ngọc: 71

Bạch Kim

kich hoat Acc #987 - Shop Liên Quân
mua acc987

60,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 33

Vàng: 10000

Điểm ngọc: 67

Bạch Kim

kich hoat Acc #985 - Shop Liên Quân
mua acc985

50,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 21

Vàng: 1000

Điểm ngọc: 33

Vàng

kich hoat Acc #988 - Shop Liên Quân
mua acc988

50,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 34

Vàng: 2000

Điểm ngọc: 60

Bạc