lien quan random 6k
lien quan random 50k
lien quan 100k
mo hom quan huy lien quan
kich hoat Acc #1124 - Shop Liên Quân
mua acc1124

350,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 36

Vàng:

Điểm ngọc: 83

Bạch Kim

kich hoat Acc #1125 - Shop Liên Quân
mua acc1125

350,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 36

Vàng:

Điểm ngọc: 83

Bạch Kim

kich hoat Acc #1170 - Shop Liên Quân
mua acc1170

350,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 38

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #1172 - Shop Liên Quân
mua acc1172

350,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 23

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #1178 - Shop Liên Quân
mua acc1178

350,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 27

Vàng:

Điểm ngọc: 88

Kim Cương

kich hoat Acc #1186 - Shop Liên Quân
mua acc1186

350,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 25

Vàng:

Điểm ngọc: 88

Kim Cương

kich hoat Acc #1192 - Shop Liên Quân
mua acc1192

350,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 35

Vàng: 1000

Điểm ngọc: 88

Kim Cương

kich hoat Acc #1195 - Shop Liên Quân
mua acc1195

350,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 38

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #1196 - Shop Liên Quân
mua acc1196

350,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 38

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #1204 - Shop Liên Quân
mua acc1204

350,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 32

Vàng: 138000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #1206 - Shop Liên Quân
mua acc1206

350,000đ

Tướng: 39

Trang phục: 32

Vàng: 2000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #1224 - Shop Liên Quân
mua acc1224

350,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 21

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #1229 - Shop Liên Quân
mua acc1229

350,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 22

Vàng:

Điểm ngọc: 89

Kim Cương

kich hoat Acc #1231 - Shop Liên Quân
mua acc1231

350,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 32

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #1236 - Shop Liên Quân
mua acc1236

350,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 28

Vàng:

Điểm ngọc: 88

Kim Cương

kich hoat Acc #1239 - Shop Liên Quân
mua acc1239

350,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 40

Vàng:

Điểm ngọc: 90

Kim Cương